Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä

 

Taito Pirkanmaan Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä on Suomen suurin käsityökoulu, joka tarjoaa opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Meillä opiskelee vuosittain noin 900 oppilasta.

Näpsässä opiskellaan käsityön taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan. Toimintaa on Tampereella viidessä toimipisteessä ja Pirkanmaalla lisäksi kymmenellä paikkakunnalla.

Näpsän oppilaaksi voi hakea ympäri vuoden hakulomakkeella.

Tutustu noudattamiimme kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja Näpsän omaan Näpsä TPO2018- opetussuunnitelmaan.

Taiteen perusopetus on laadukasta lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitettua vapaa-ajalla toteutettavaa taideopetusta. Opetus on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut opettajat.

Käsityön taiteen perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta sekä syventää näihin kuuluvaa osaamista. Opinnot luovat edellytyksiä myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen ja innostavat oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon.

Käsityön taiteen perusopetuksessa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan kädentaitoja ja ymmärtää käsityön kulttuurisia merkityksiä. Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle.

Tampereella ja Pirkkalassa on myös teknisen työn työtapoihin ja materiaaleihin painottuvia Nikkarit-ryhmiä lapsille ja nuorille.

Näpsän 30-vuotissyntymäpäivää juhlittiin vuonna 2020. Onnittelemme oppilaitosta ja Näpsä-oppilaita yhteisistä vuosista käsityöharrastuksen parissa!

Lisätietoja:
Taiteen perusopetusliitto
Opetushallitus
Laki taiteen perusopetuksesta

Näpsä sosiaalisessa mediassa:
Facebook: Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä
Instagram: napsa_kasityokoulu
TikTok: napsa_kasityokoulu
YouTube: Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä