Aikuiset

Taiteen perusopetusta myös aikuisille

Syyslukukauden 2022 opintojaksojen kuvaukset

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisopinnot ovat yli 18-vuotiaille. Viikoittaisen yhden opintokerran kesto on 4×45 minuuttia.

Aikuisten taiteen perus- ja syventävät opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavilla opintojaksoilla yhteisissä opetusryhmissä. Perusopiskelija perehtyy käsityön eri osa-alueisiin, tekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja ilmaisuun. Syventävät opiskelijat syventävät omaa käsityöilmaisuaan valitsemansa painotuksen mukaan.

Lukuvuoden aikana opiskelijat valitsevat opiskeltavaksi kaksi opintojaksoa. Opinnot sisältävät viikoittain kokoontuvan lähiopetuksen lisäksi omaehtoista opiskelua, leiripäiviä ja opintoretkiä. Syventäviin opintoihin voi siirtyä kun opiskelija on suorittanut perusopinnot. Opintokeskus Sivis ja KSL tukevat aikuisten käsityökoulua.
Katso täältä Aikuisten opintojaksot syyslukukausi 2022

Opintojen kesto ja laajuus 

Aikuisten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista, jotka kestävät kokonaisuudessaan 1300 tuntia. Perusopinnot kestävät 6 vuotta (800 tuntia) ja syventävät opinnot 4 vuotta (500 tuntia). Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja käsityön elinikäiselle harrastamiselle.

Tutustu noudattamiimme kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän omaan Näpsä TPO2018 -opetussuunnitelmaan. Ryhmiin ilmoittaudutaan oppilashallintojärjestelmä Wilmassa. Lue myös Näpsän lukuvuosiopas 2022–2023.