Aikuiset

Taiteen perusopetusta myös aikuisille

Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisopinnot ovat yli 18-vuotiaille. Viikoittaisen yhden opintokerran kesto on 3–4×45 minuuttia.

Aikuisten taiteen perus- ja syventävät opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavilla opintojaksoilla yhteisissä opetusryhmissä. Syyslukukauden 2023 opintojakso kuvaukset löytyvät täältä. Perusopinnoissa opiskelija perehtyy käsityön eri osa-alueisiin, tekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja ilmaisuun. Syventävissä opinnoissa opiskelijat syventävät omaa käsityöilmaisuaan valitsemansa painotuksen mukaan.

Lukuvuoden aikana opiskelijat valitsevat opiskeltavaksi kaksi opintojaksoa. Opinnot sisältävät viikoittain kokoontuvan lähiopetuksen lisäksi omaehtoista oppimista, leiripäiviä ja opintoretkiä. Syventäviin opintoihin voi siirtyä kun opiskelija on suorittanut perusopinnot. Opintokeskus Sivis ja KSL tukevat aikuisten käsityökoulua. Katso täältä Aikuisten opintojaksot syyslukukausi 2023 

OODi, eli oman osaamisen dokumentointi, kuuluu osaksi aikuisten perus- ja syventäviä opintoja. Se koostuu opiskelijan töistä otetuista kuvista ja sanallisista itsearvioinneista. OODia koostetaan oppitunneilla opintojakso kerrallaan ja perusopintojen loppuvaiheessa opiskelija tekee kootun aineiston avulla loppuyhteenvedon osaamisestaan sanallista arviointia varten. Syventävien opintojen aikana OODiin kerättyä materiaalia opiskelija hyödyntää lopputyövaiheessa.

Opintojen kesto ja laajuus 

Aikuisten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista, jotka kestävät kokonaisuudessaan 1300 tuntia. Perusopinnot kestävät 7 vuotta (800 tuntia) ja syventävät opinnot 4 vuotta (500 tuntia). Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja käsityön elinikäiselle harrastamiselle.

Tutustu noudattamiimme kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja käsityö- ja muotoilukoulu Näpsän omaan Näpsä TPO2018 -opetussuunnitelmaan. Ryhmiin ilmoittaudutaan oppilashallintojärjestelmä Wilmassa. Lue myös Näpsän lukuvuosiopas 2022–2023.