Lapset 5–9 vuotta

Käsityön taiteen perusopetuksen
varhaisiän opinnot 5–6-vuotiaille

Oppilas tutustuu käsityön eri osa-alueisiin. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä. Keskeisintä viidestä kuuteen -vuotiaalla on leikki ja tekemisen ilo. Yhden viikoittaisen opintokerran kesto on 60–90 minuuttia.

Käsityön taiteen perusopetuksen
perusopinnot 7–9-vuotiaille

Oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuu pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla. Perusopinnoissa opiskellaan kerran viikossa iltapäivällä tai illalla kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintokerran kesto on 2×45 minuuttia. Järjestämme myös tapahtumia ja näyttelyitä, joista tiedotamme tarkemmin lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista oppimista.

Opintojen kesto ja laajuus 

Viisi- ja kuusivuotiaiden varhaisiän opinnot kestävät laajimmillaan kaksi vuotta. Myöhempi lasten ja nuorten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus kestää perusopinnoissa seitsemän vuotta ja syventävissä opinnoissa neljä vuotta. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan laajan oppimäärän tunteihin, mutta varhain aloitettu käsityöharrastus luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.

Tutustu kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja Näpsän omaan Näpsä TPO2018 -opetussuunnitelmaan. Lue myös Näpsän lukuvuosiopas 2022–2023. Ilmoittautuminen Näpsä-ryhmiin tapahtuu oppilashallinto-ohjelma Wilmassa.