Lapset 5–9 vuotta

Käsityön taiteen perusopetuksen
varhaisiän opinnot 5–6-vuotiaille

Oppilas tutustuu käsityön eri osa-alueisiin. Työskentely on kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä. Keskeisintä 5-6-vuotiaalla on leikki ja tekemisen ilo. Yhden viikoittaisen opintokerran kesto on 60–90 minuuttia.

Käsityön taiteen perusopetuksen
perusopinnot 7–9-vuotiaille

Oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuu pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla. Perusopinnoissa opiskellaan kerran viikossa iltapäivällä tai illalla kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintokerran kesto on 2×45 minuuttia. Järjestämme myös leiripäiviä, tapahtumia ja näyttelyitä, joista tiedotamme tarkemmin lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista opiskelua.

Opintojen kesto ja laajuus 

5–6-vuotiaiden varhaisiän opinnot kestävät laajimmillaan 2 vuotta. Myöhempi lasten ja nuorten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus kestää perusopinnoissa 7 vuotta ja syventävissä opinnot 4 vuotta. Varhaisiän opintoja ei lasketa mukaan laajan oppimäärän tunteihin, mutta varhain aloitettu käsityöharrastus luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.

Tutustu kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja Näpsän omaan Näpsä TPO2018 -opetussuunnitelmaan. Lue myös Näpsän lukuvuosiopas 2020–2021. Ilmoittautuminen Näpsä-ryhmiin tapahtuu oppilashallinto-ohjelma Wilmassa.