Nuoret 10–18 vuotta

Käsityön taiteen perusopetuksen
perusopinnot 10–13-vuotiaille 

Oppilas perehtyy monipuolisesti käsityön eri osa-alueisiin sekä materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Häntä innostetaan oivalluksiin, luovuuteen ja oppimisen iloon tekemällä ja kokeilemalla. Opinnoissa korostuu pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus ja oppilaan ilmaisun kehittäminen käsityön eri osa-alueilla. Perusopinnoissa opiskellaan kerran viikossa iltapäivällä tai illalla kokoontuvissa opetusryhmissä. Opintokerran kesto on 3×45 minuuttia. Järjestämme myös leiripäiviä, tapahtumia ja näyttelyitä, joista tiedotamme tarkemmin lukuvuoden aikana. Opintoihin sisältyy lisäksi omaehtoista opiskelua.

Käsityön taiteen perusopetuksen
syventävät opinnot 14–18-vuotiaille

Oppilas syventää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan valitsemallaan tavalla, joko laajentamalla tai painottamalla käsityön osa-alueilta. Syventävissä opinnoissa laaditaan itsenäisesti käsityön taiteen perusopintojen laajan oppimäärän mukainen lopputyö, joka sisältää teoksen, dokumentaation työskentelyprosessista ja siihen liittyvän itsearvioinnin.

Syventävät opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille oppilaille. Opinnot toteutetaan lukuvuosittain valittavalla kahdella opintojaksoilla. Opinnot sisältävät viikoittain kokoontuvan lähiopetuksen (3×45 minuuttia) lisäksi omaehtoista opiskelua, leiripäiviä, opintoretkiä ja orientoivat opinnot. Opintokeskus Sivis ja KSL tukevat syventävien opintojen käsityökoulua. Nuorten opintojaksot syyslukukausi 2021

Opintojen kesto ja laajuus 

Lasten ja nuorten laajan oppimäärän mukainen käsityön taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä opinnoista, jotka kestävät kokonaisuudessaan 1300 tuntia. Perusopinnot kestävät seitsemän vuotta (800 tuntia) ja syventävät opinnot neljä vuotta (500 tuntia). Opiskelu luo edellytyksiä jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.

Tutustu kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja Näpsän omaan Näpsä TPO2018 -opetussuunnitelmaan. Ryhmiin ilmoittaudutaan oppilashallintojärjestelmä Wilmassa. Lue myös Näpsän lukuvuosiopas 2021–2022.