Hankkeet & julkaisut

Taito Pirkanmaa kehittää toimintaansa erilaisen julkisen hankerahoituksen kautta. Kokoamme tälle sivulle Taito Pirkanmaalla hankerahoituksella toteutettujen kehittämishankkeiden keskeisimpiä materiaaleja.

GREEN WARDROBE

Lapsille ja nuorille suunnatussa Green Wardrobe -hankkeessa pyrittiin ymmärtämään pikamuotiajattelun seurauksia ympäristölle ja tekemään ympäristön kannalta kestäviä ja vaikuttavia valintoja omassa pukeutumisessa. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lataa tästä maksuton Green Wardrobe -opas opettajalle, ohjaajalle tai tapahtumajärjestäjälle.

EKOLOGINEN KÄDENJÄLKI

Hankkeen tavoitteena oli koota julkaisu, joka tarjoaa taidekasvattajalle ja käsityön taiteen perusopettajille ajatuksia, mistä eri näkökulmista kestävää kehitystä voi lähestyä opetuksessa.

Ekologinen kädenjälki -julkaisuun on saatu Opetushallituksen kehittämisrahaa. Voit tutustua materiaaliin tästä linkistä.

VILLA POHJOLASSA

Hankkeen tavoitteena oli koota käsityön taiteen perusopetuksen pedagogista kehittämistä ja opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden toteuttamista tukevaa opetusmateriaalia, joka etenee varhaisiän opetuksesta perusopetukseen ja syventävään opetukseen sekä on sovellettavissa myös aikuisten opetukseen.

Opetusmateriaali tukee villan moni-ilmeistä käyttöä kuidun muokkauksesta tuotteen visuaaliseen ja tekniseen suunnitteluun, villatuotteiden toteutusta eri tekniikoilla sekä villan käyttöön ja tuotteiden elinkaareen liittyvää opetusta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Taito Etelä-Pohjanmaa ry:n Näppi-käsityökoulun ja Taito Uusimaa ry:n Helmi-käsityökoulun kanssa. Hanketta rahoitti opetushallitus ja Auni ja Mauno Riutun säätiö. Voit tutustua julkaisuun tästä linkistä.